RELEASE:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FFLP26 // JÄVERLING | VON EULER - MUSIK INSPIRERAD AV KULLAHUSETS HEMLIGHET (STEN EKLUND, 1971)
Music made as a soundtrack to Sten Eklund's suite Kullahusets hemlighet. Rural electroacoustic ambient.
Art by Sten Eklund
Cover by Frans Carlqvist
Mastered by Max-Måns Wikman
2018-02-11
In stock
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//A1. Kullahuset
//A2. Översiktskarta över Kullahusområdet
//A3. Dagbrottet
//A4. Fröspridningsområde
//A5. Från Kullahusets inre
//B1. Kommunikationscentral
//B2. Höjdskillnader
//B3. Följder av den stigande temperaturen
//B4. Ett av husen
//B5. Stenarna på flyttblocket


Order the vinyl here!

Return to Flora & Fauna

<